2Pa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:00          
1 8:00- 8:45 przysp.do.pr WM pr.gosp zkkz KU pr.gosp religia HR świe2 przysp.do.pr JK pr.gosp funkc.osob. EK PN
2 9:00- 9:45 przysp.do.pr WM pr.gosp przysp.do.pr EK pr.gosp przysp.do.pr WM świe2 funkc.osob. EK pr.gosp z.kszt.kreat EK 110A
3 10:00-10:45 przysp.do.pr EK 114A funkc.osob. EK pr.gosp przysp.do.pr JK świe2 przysp.do.pr JK PN funkc.osob. EK 110
4 11:00-11:45 wf KZ s.gim2 funkc.osob. EK pr.gosp przysp.do.pr EK pr.got z.kszt.kreat EK pr.gosp z.rozw.komun EK 110
5 12:00-12:45 z.rozw.komun EK 114A przysp.do.pr EK pr.gosp przysp.do.pr JK 115 przysp.do.pr EK pr.gosp przysp.do.pr JK pr.gosp
6 13:00-13:45 religia HR 114A przysp.do.pr WM pr.gosp przysp.do.pr JK bib z.kszt.kreat EK pr.gosp przysp.do.pr JK bib
7 13:55-14:40 przysp.do.pr AW 114A funkc.osob. EK pr.gosp przysp.do.pr AW 110A przysp.do.pr EK pr.gosp wf KZ s.gim2
8 14:45-15:30 z.kszt.kreat EK 114A wf KZ s.gim2 roz.um.społ.-1/4 SE 115
uspr.t.szk.-2/4 WA @
Ter.ręki-3/4 IO tech
k.wady.wym.-4/4 JP 205 k.wady.wym.-2/4 JP 205
rew.p.szt.-3/4 IO tech
uspr.zab.f.-4/4 WM 118A
Obowiązuje od: 4.05.2021
Drukuj plan
wygenerowano 07.05.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum