^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

„AS – Szkolna Akademia Sukcesu” - podsumowanie

Zakończyliśmy czwarty i ostatni już etap realizacji projektu „AS – Szkolna Akademia Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt trwał od stycznia 2018 roku, a jego celem było zapewnienie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i podniesienie ich zdolności.Przez ostatnie dwa lata w naszej szkole, odbyło się w sumie 1700 dodatkowych godzin zajęć, w których ogółem uczestniczyło 303 uczniów. Byli to uczniowie szkoły podstawowej, dawnego gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy.

Mieliśmy możliwość zorganizowania dodatkowych godzin zajęć specjalistycznych prowadzonych już w naszej szkole, takich jak: terapia ręki, logopedia, Integracja Sensoryczna, dogoterapia , doradztwo zawodowe, biofeedback, zajęcia komputerowe, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia Snoezelen, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i alternatywne sposoby komunikacji – PECS.Dofinansowanie ze środków unijnych pozwoliło nam także na rozszerzenie oferty zajęć o: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki i chemii, warsztaty zawodowe z ogrodnictwa i krawiectwa, koło zainteresowań „Mały konstruktor”, zajęcia wczesnej nauki czytania, infoterapię, Trening Zastępowania Agresji.

Nowością były zajęcia takie jak: Edukacja przez ruch, logorytmika, Trening Umiejętności Społecznych, terapia relaksacyjna oraz warsztaty cukiernicze. Zrealizowaliśmy również dwa projekty edukacyjne: matematyczny oraz międzyprzedmiotowy, które dostarczyły dodatkowych atrakcji uczestnikom, ponieważ realizowane były w nocy. W ich ramach odbył się także wyjazd edukacyjny do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu.Uczestnikami realizowanego przez szkołę projektu byli także nasi nauczyciele. 23 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach, zdobywając nowe umiejętności i nabywając nowych kompetencji.

Dzięki dofinansowaniu powstały dwie nowe pracowanie: fizyczno – chemiczna oraz matematyczna. Zakupione zostały: schodołaz i elektryczny przewijak. Szkoła wzbogaciła się także o pomoce dydaktyczne przeznaczone do bieżącej pracy z uczniami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, uczniami nauczania indywidualnego oraz najmłodszymi uczniami szkoły podstawowej.

Więcej na naszym facebooku

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube