^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy realizują praktyki wspomagane

Jednym z elementów niezbędnych w prawidłowej edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym jest wprowadzenie do szkół obowiązku organizowania praktyk wspomaganych.Innowacyjność przedsięwzięcia polega na wdrożeniu elementów skutecznej metody zatrudnienia wspomaganego do edukacji, aby dać szansę uczniom na zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w trakcie edukacji szkolnej na otwartym rynku pracy. Praktyki wspomagane w zakładach pracy są realizowane w ramach przedmiotu „przysposobienie do pracy”. Godzin na tygodniową realizację tego przedmiotu jest dużo: w klasie I – 18, w klasie II – 19 , w klasie III – 20 godzin. Praktyki grupowe odbywają się co najmniej jeden raz w tygodniu. Podczas odbywania praktyk uczniowie są pod opieką nauczyciela – trenera pracy, który podpowiada, instruuje, pomaga w zdobywaniu umiejętności praktycznych a także dba o dobrą atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, dostateczną liczbę powtórzeń danej czynności.

W kwietniu grupa 7 nauczycieli Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ZSS w Raciborzu, dzięki pozyskaniu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego , uzyskała kwalifikacje trenera pracy, a od października uczniowie tej szkoły realizują praktyki wspomagane dzięki nawiązaniu współpracy z Księgarnią Sowa oraz firmą Concept automatic producentem automatów vendingowych.Taka forma nauki umożliwia młodzieży zdobycie nowych kompetencji społecznych, pozwalających kreować pozytywny obraz samego siebie. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podchodzą do udziału w praktykach. Dokładnie i starannie wykonują powierzone im obowiązki. Praca dostarcza im olbrzymiej satysfakcji. W szkole chętnie dzielą się swoimi przeżyciami z innymi uczniami, co świadczy o tym, że jest to ważny aspekt ich życia. Czują się potrzebni, akceptowani i doceniani. Praktyki wspomagane umożliwiają uczniom sprawdzenie swoich praktycznych umiejętności w naturalnych warunkach pracy a pracodawcom przekonanie się, że osoba z niepełnosprawnością może być wartościowym pracownikiem.

Zainteresowanych pracodawców zachęcamy do nawiązania kontaktu ze szkołą w sprawie praktyk wspomaganych.

Więcej zdjęć z praktyk na facebooku

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube