^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 7 roku życia, a zauważyłeś w jego rozwoju, zachowaniu, porozumiewaniu się coś niepokojącego, bądź masz inny problem z jego funkcjonowaniem skontaktuj się ze specjalistami udzielającymi bezpłatnych porad w zakresie
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU TWOJEGO DZIECKA

przy Zespole Szkół Specjalnych (Szkoła Specjalna)
 w Raciborzu

bezpłatne konsultacje (pedagoga, psychologa)
tel. 32 418 12 73 lub  sekretariat 32 415 49 91
w godz. 8.00 - 15.00
     
      W  Zespole Szkół Specjalnych prowadzimy zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  Jest to forma pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmująca kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
    * W zajęciach  mogą wziąć udział dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej u których stwierdzono niepełnosprawnością oraz dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju  - w sferze ruchu, mowy, emocji, zachowań społecznych, zdolności intelektualnych.

    * Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4- 8 godz. w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

    * Dla każdego dziecka powołany jest zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który składa się ze specjalistów posiadających kwalifikacje do odpowiedniego rodzaju niepełnosprawności (tj. oligofrenopedagoga, psychologa, logopedy, rehabilitanta ruchu itp.).

    * Zespół na podstawie opinii psychologicznej ustala kierunki wczesnego wspomagania, opracowuje i realizuje w porozumieniu z dzieckiem jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania.

    * Aby móc skorzystać z naszej pomocy, dziecko musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Taką opinię po przeprowadzeniu diagnozy można uzyskać w poradni psychologiczno – pedagogicznej.


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:
* zmniejsza ryzyko opóźnień rozwojowych;
* spełnia funkcję terapeutyczną; zmniejsza skutki uboczne niepełnosprawności ciążącej na dziecku;
* dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, prognoz, wiedzy na temat normalnego rozwoju dziecka i jego stymulacji;
* umożliwia całej rodzinie przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka z niepełnosprawnością;
* pomaga rodzicom ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym lepiej funkcjonować na wielu poziomach.
Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube