^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Szkoła Przysposabiająca do Pracy- Informator rekrutacyjny

Szkoła Przysposabiająca do Pracy  wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z siedzibą przy ul. Królewskiej 19 i kształci uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami.

 

 

Szkoła  kształci uczniów:

·         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w klasach o liczebności do 8 uczniów

·         z niepełnosprawnością sprzężoną w klasach o liczebności do 4 uczniów

 

1.Nauka trwa 3 lata( z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego, do 24 roku życia)

2. Praca z uczniami opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów. Ich celem jest pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności szkolnych oraz zdobywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym. Uczniowie objęci są stałą opieką rewalidacyjno-rehabilitacyjną.

3.Nauczane przedmioty to: funkcjonowanie osobiste, przysposobienie do pracy, w-f, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, religia.

4. Zajęcia odbywają się w małych zespołach, w odpowiednio   wyposażonych pracowniach, systemem jednozmianowym.
5.Wszystkie zajęcia dla tych uczniów odbywają się w pracowniach na terenie szkoły. Prowadzone są w następujących blokach tematycznych: 
a) gospodarstwo domowe (sporządzanie posiłków, obsługa sprzętu AGD),
b) elementy szycia ręcznego,
c) wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,

d) pielęgnacja roślin oraz ochrona środowiska przyrodniczego. W okresie jesiennym i wiosennym uczniowie odbywają praktyki w ogrodzie szkolnym.

Nad prawidłowym rozwojem uczniów czuwa wychowawca wspierany przez psychologa i pedagoga
Szkoła zapewnia opiekę rehabilitacyjną z zakresu korekcji wad wymowy i korekcji wad postawy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na   Dni  otwarte  25-28 marca 2019r. w godzinach pracy szkoły (8.00-15.00)

lub po uprzednim umówieniu telefonicznym  w uzgodnionych indywidualnie  terminach.

 

Kandydaci do pierwszej klasy szkoły przysposabiającej do pracy powinni składać następujące dokumenty:

podanie (do pobrania na stronie szkoły), 2 fotografie (formatu legitymacyjnego), świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej (po zakończeniu roku szkolnego), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Kryteria przyjęć:

O przyjęciu do szkoły decyduje dostarczenie odpowiednich dokumentów.

 

Terminy rekrutacji:

·         Termin składania dokumentów: od 15 czerwca do 15 sierpnia  każdego roku .Istnieje możliwość przyjmowania uczniów w trakcie roku szkolnego

 

 

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną, przyjazną uczniom, doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • bezpłatne podręczniki
 • bezpłatny dowóz do szkoły
 • różnorodne zajęcia edukacyjne i specjalistyczne,
 •  nowoczesną bazę dydaktyczną, specjalistyczna i sportową  ,
 • opiekę  pielęgniarki szkolnej,
 • opiekę w świetlicy szkolnej w godz.: od 7.00 do 16.00,
 • możliwość korzystania ze smacznych, przygotowywanych na miejscu posiłków.

 

Jesteśmy szkołą, która:

 • dba o wszechstronny rozwój ucznia i wychowanka na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości
 • zatrudnia wykwalifikowanych, kreatywnych, przyjaznych uczniom nauczycieli i wychowawców
 • jest otwarta na współpracę z rodzicami
 • stawia na integrację ze środowiskiem lokalnym
 • promuje wychowanie w duchu tolerancji i patriotyzmu

wpaja wartości ekologiczne i prozdrowotne

 

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube