^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Metoda prof J.Cieszyńskiej

Symultaniczno – sekwencyjna metoda nauki czytania, jest oparta na nauce czytania sylabami. Jej autorka prof. Jagoda Cieszyńska jest psychologiem, logopedą, terapeutką dzieci niesłyszących, autystycznych, dyslektycznych. Pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w Katedrze Logopedii. Jest autorką znanej i lubianej przez dzieci serii książeczek do nauki czytania „Kocham czytać”, opartej na założeniach metody symultaniczno-sekwencyjnej.

Metoda ta oparta jest na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. Wykorzystując wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej, jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Wszystkie zadania opierające się na pracy półkuli prawej, czyli globalne rozpoznawanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, rzeczowników w mianowniku, mają na celu wzbudzanie motywacji dziecka do nauki czytania oraz przeprowadzane są w taki sposób, aby jak najszybciej przejść do czytania analityczno-sekwencyjnego, lewopółkulowego.

Metoda opiera się na wiedzy o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.

Materiał językowy uporządkowany od najprostszych zadań dziecko opanowuje: 

 • symultanicznie - wszystkie zadania opierają się na pracy prawej półkuli mózgowej, dziecko globalnie rozpoznaje:
  • samogłoski;
  • onomatopeje;
  • wyrazy (rzeczowniki w mianowniku).
 • sekwencyjnie - praca lewej półkuli mózgowej, czytanie analityczno - sekwencyjne (sekwencje -sylaby):
  • pierwsze sylaby otwarte;
  • wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych;
  • zdania;
  • proste teksty.

Ćwiczenia realizowane są wg reguły: powtarzanie – rozumienie – nazywanie.

POWTARZANIE – nauczyciel odczytuje głoski (sylaby), a dziecko je powtarza. Dla ułatwienia zapamiętywania należy zwrócić uwagę dziecka na układ ust podczas wymawiania poszczególnych samogłosek. Należy również pamiętać o wizualizacji (np. Y – uniesione ręce, I–palec na nosie obrazujący kropkę nad i).
ROZUMIENIE (RÓŻNICOWANIE) – dorosły wskazuje samogłoskę (sylabę) a dziecko ją odczytuje lub odwrotnie – dorosły wymawia samogłoskę (sylabę), a dziecko ja wskazuje. Jeśli uczący ma trudności z rozpoznaniem litery, można podpowiedzieć mu, wykorzystując wizualizację lub eksponując układ ust.
NAZYWANIE (CZYTANIE) – na tym etapie realizujemy zamianę rolami, raz dziecko uczy dorosłego, a raz dorosły dziecko, np. dziecko odczytuje samogłoski lub nazywa przedstawione na ilustracjach sytuacje, natomiast terapeuta wskazuje odpowiednią literę. Zamiana ról powoduje, że maluch chętnie powtarza głoski, aby uczyć dorosłego, przy okazji w sposób zabawowy utrwala swoja wiedzę.

 

Oprac . na podstawie – prof.dr hab. Jagoda Cieszyńska Kocham uczyć czytać –poradnik dla rodziców i nauczycieli.

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube