^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

NAUCZANIE INDYWIDUALNE


      Nasza szkoła dostosowuje formy i metody nauczania do możliwości rozwojowych i potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku, gdy stan zdrowia dzieci i młodzieży uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły organizowane jest nauczanie indywidualne.
* Prowadzone jest ono w domu rodzinnym a także w miejscu pobytu ucznia
* Nauczaniem indywidualnym objęte są zarówno dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjum jak i szkoły przysposabiającej do pracy.
* W celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia pełnego rozwoju, w miarę posiadanych możliwości i przy uwzględnieniu aktualnego stanu zdrowia, uczniowie uczestniczą  w różnych formach życia szkoły, uroczystościach i innych imprezach szkolnych.

Nauczanie indywidualne krok po kroku:
* Wniosek rodziców o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (z dołączonym zaświadczeniem lekarskim oraz opinią przedszkola lub szkoły).
* Badanie psychologiczno – pedagogiczne w poradni.
* Wydanie orzeczenia przez poradnię
* Wniosek do dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych o organizację nauczania indywidualnego.
Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube