^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Metoda Dennisonów

Metoda Dennisonów

W naszej szkole na zajęciach bardzo często wykorzystujemy elementy metody Dennisonów, czyli kinezyterapię

Metoda Dennisona czyli Kinezjologia Edukacyjna (Edu-K) to powstała w latach 1976-1980 metoda terapii i twórczej pracy z dziećmi oparta na znajomości wpływu wzorców ruchu na obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć i zdolność uczenia się. Metoda stosowana zarówno w pedagogice specjalnej (dysleksja, dysgrafia, ADHD etc.) jak i w pracy z dziećmi wybitnie zdolnymi dla wspomagania geniuszu. Opiera się w praktyce na seriach ćwiczeń ruchowych, które działają pobudzająco na mózg i system nerwowy. Znana także jako Gimnastyka Mózgu (The Brain Gym®). Opracowana eksperymentalnie przez Paul’a Dennison i jego żonę Gail. Zasady treningu przypominają metody stosowane w rehabilitacji ruchowej i rekonwalescencji przywracającej funkcje życiowe, ruchowe i sprawności umysłowe.

Metody kinezjologii edukacyjnej są bardzo skuteczne w pracy z dziećmi:
* dyslektycznymi,
* mającymi trudności w nauce,
* dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo (ADHD),
* dziećmi z zaburzeniami zachowania.

Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania.

Udział w zajęciach tej metody daje możliwości łatwiejszego uczenia się przez:
– wzrost rozumienia,
– poprawienie zdolności organizacyjnych,
– usprawniają percepcję wzrokowo ruchową i słuchowo ruchową,
– poprawienie pamięci długo i krótkoterminowej,
– wzmocnienie koordynacji i współpracy półkul mózgowych,
– ułatwiają rozwój abstrakcyjnego myślenia,
– wspomagają pozytywne nastawienie i równowagę emocjonalną.

Celem metod Kinezjologicznych jest:
– aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju
– wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków)
– integracja funkcji półkul mózgowych
– integracja funkcji poziomów rozwoju mózgu
– rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny

Kinezjologia Edukacyjna skierowana jest do:
1) dzieci
– z deficytami uwagi (lęk, agresja)
– ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia itp.)
– o specyficznych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Downa)
– z mózgowym porażeniem dziecięcym
– z zaburzeniami sfery motywacyjnej
2) młodzieży i dorosłych
– z trudnościami w podejmowaniu decyzji oraz określaniu celów życiowych,
– poprawa funkcjonowania umysłu (pamięć, koncentracja),
– terapia stresu (egzaminy, klasówki, rozmowy kwalifikacyjne),
– poprawa koordynacji i percepcji otoczenia (egzaminy wymagające sprawności postrzegania i koordynacji np.: na prawo jazdy)

/autor:Prema Dharmin

źródło:eioba.pl/

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube