^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Konsultanci SPW

Konsultacji udzielają wieloletni pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych


Mgr Ewa Konopnicka- wieloletni dyrektor szkoły , oligofrenopedagog  z 30 letnim stażem pracy, nauczycielka WOS i Wychowania do Życia w Rodzinie

Mgr Agata Wieczorek- wicedyrektor szkoły, oligofrenopedagog z 21 letnim stażem pracy, ukończone studia podyplomowe z zakresu filologii polskiej,  nauczycielka j.polskiego w gimnazjum i szkole zawodowej

Mgr Ewa Strzelczyk- pedagog szkolny z 12 letnim stażem, ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, terapii pedagogicznej, socjoterapii , edukator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, trener Treningu Zastępowania Agresji

Mgr Bartosz Białas-oligofrenopedagog ,terapeuta metoda Tomatisa, 10 letni staż, ukończone studia z pedagogiki resocjalizacyjnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Mgr Nadieżda Gryckiewicz-psycholog z 8 letnim stażem, oligofrenopedagog, konsultacje i poradnictwo psychologiczne.

 

Mgr Anna Kowalczyk-oligofrenopedagog z 9 letnim stażem, nauczycielka zespołu rewalidacyjno-wychowawczego, ukończone studia z zakresu pedagogiki terapeutycznej, edukacji upośledzonych umysłowo,

Mgr Jadwiga Dębina –oligofrenopedagog z 34 letnim stażem pracy, uzyskany I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo, nauczycielka szkoły przysposabiającej do pracy, specjalizuje się w Alternatywnych metodach komunikacji, od wielu lat pracuje z dziećmi z Zespołem Downa

Mgr Maria Cwik- oligofrenopedagog  z 9 letnim stażem, ukończone studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka , nauczycielka zespołu edukacyjno-terapeutycznego, pracuje z uczniami z autyzmem

Mgr Ewa Orłowska-oligofrenopedagog z 28 letnim stażem, ukończone studia podyplomowe z zakresu logopedii, specjalizuje się w terapii tańcem

Mgr Joanna Burszyk- oligofrenopedagog z 17 letnim stażem pracy, ukończone studia podyplomowe z zakresu edukacji polonistycznej w szkole podstawowej i gimnazjum, nauczycielka j. polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum

Mgr Hanna Nitefor- oligofrenopedagog z 33 letnim stażem pracy, nauczycielka szkoły przysposabiającej do pracy.Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym. Współpraca z prawnikiem,
OPS i innymi instytucjami w sprawach trudnych.

Mgr Izabela Roj- oligofrenopedagog z 6 letnim stażem, ukończone studia z zakresu oligofrenopedagogiki z informatyką w kształceniu specjalnym, pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacja ruchową, nauczycielka zespołu edukacyjno-terapeutycznego

mgr Jolanta Kaczmarek- oligofrenopedagog z 32 letnim stażem pracy, wieloletni wicedyrektor ZSS, nauczycielka matematyki

mgr Henryka Radomyska-oligofrenopedagog z 22 letnim stażem pracy, siostra zakonna, nauczycielka religii

mgr Barbara Mazurek-oligofrenopedagog z 13 letnim stażem pracy, ukończone studia teologiczne, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej, oligofrenopedagogiki i metod korekcyjno-kompensacyjnych, nauczycielka religii

mgr Jolanta Korczyńska- oligofrenopedagog z 17 letnim stażem pracy, pracuje z dziećmi z głęboką i wieloraką  niepełnosprawnością intelektualną,

mgr Joanna Falkiewicz-oligofrenopedagog z 7 letnim stażem pracy, dyplomowana pielęgniarka, pracuje z dziećmi z głęboką wieloraką niepełnosprawnością wykorzystując elementy terapii behawioralnej, posiada kwalifikacje do rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, resocjalizacji, terapeutka Tomatisa

mgr Anna Kuska-Woch-  oligofrenopedagog z 10 letnim stażem pracy, terapeutka dłoni I i II stopnia, terapeutka  Integracji Sensorycznej I stopnia, od 8 lat pracuje z dziećmi z czterokończynowym porażeniem
mózgowym oraz autystycznymi.

·      

 

ol

·        

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube