^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 03/17

Dyrektora

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu

 

 

Regulamin korzystania przez uczniów

Zespołu Szkół Specjalnych w  Raciborzu 

z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej

 

 

Podstawa prawna: art. 106 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 59)       

1.   W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.

2.   Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

§ 1

 

1.    Z posiłków w stołówce szkolnej w danym roku szkolnym, na podstawie Karty zgłoszenia ucznia na obiady,   korzystają:

1)  uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,

2)  uczniowie szkoły, których dożywianie finansują Ośrodki Pomocy Społecznej na podstawie decyzji, oraz uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane ze środków pozyskanych od sponsorów.

 

§ 2

 

1.   Odpłatność za posiłek dla ucznia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. koszt ,,wsadu do kotła”).

2.   Cenę jednego posiłku dla ucznia określa ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 3

1.   Wpłaty na obiady dokonywane są w kasie szkoły za pośrednictwem kierownika Świetlicy lub przelewem na konto bankowe szkoły w terminie do 20 dnia każdego miesiąca,  w którym następuje korzystanie z posiłków.

2.   W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

 

§ 4

 1.   Naliczenia należności za obiady dokonuje kierownik Świetlicy na podstawie  prowadzonej imiennej listy obecności uczniów.

2.   Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli nie jest to możliwe to w kolejnym miesiącu.  W przypadku braku możliwości odliczenia odpisu, dokonuje się zwrotu gotówki lub  przelewu na konto rodziców ucznia.

3.   Warunkiem dokonania odpisu, o którym mowa w ust. 1, jest zgłoszenie   nieobecności z jednodniowym wyprzedzeniem u Kierownika Świetlicy, lub telefonicznie pod nr 32 415 49 91,  nieobecności odnotowywane są przez Kierownika Świetlicy.

4.   Wysokość odpisu jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.

 

§ 5

1.        Posiłki wydawane są na długich przerwach, tj. w godz.: 11:45 – 12:00 i 12:45- 13:00.

2.        Korzystając ze stołówki należy:

- przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się

- dbać o ład i porządek

- po spożytym posiłku odnieść naczynia i sztućce na wyznaczone miejsce

- wykonywać polecenia wychowawców

3.   Jadłospis na cały tydzień wywieszony jest na gazetce przed stołówką i w stołówce szkolnej.

 

Regulamin wchodzi w życie z  dniem  1 stycznia 2017r.

jadłospis

          JADŁOSPIS 

DATA

I  DANIE

II DANIE

DESER

25 marca

poniedziałek

Zupa gulaszowa z ziemniakami

Grysik z musem

truskawkowym

Warzywko do

Schrupania

Kompot

26 marca

wtorek

Zupa

pomidorowa z gwiazdeczkami

Pulpety wieprzowe z pieca w sosie

pieczarkowym

Ziemniaki z wody

Ogórek kwaszony

Kompot

Owoc

27 marca

środa

Krupnik

zabielany z

zieloną

pietruszką

Kotlet Hawaj

Ziemniaki puree

Warzywa z pieca z masłem klarowanym

Kompot

Owoc

28 marca

czwartek

 

Żurek z jajkiem

Ryba sote w

jarzynach

Ryż gotowany

Kompot

Owoc

29 marca

piątek

Zupa fasolowa

Racuchy z jabłkami

Warzywko do

Schrupania

Woda

mineralna

Tygodniowy plan pracy świetlicy

Tygodniowy plan pracy świetlicy

 

Dni tygodnia/lekcje

7.00-8.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

Poniedziałek

Otulak D.- zajęcia konstrukcyjne z klocków.

Kuliga M.- gry planszowe

 

Opas I.- zajęcia samoobsługowe.

Kuliga M.-prace z gliny

Drewniak J.- .- zajęcia konstrukcyjne z klocków.

Zippel U.- .-zajęcia plastyczne

Pawlik A.- gry planszowe

Zippel U..-zajęcia plastyczne

Borek J-zajęcia ruchowe na magicznym dywanie

Drewniak J.- .- oglądanie bajek i omawianie treści, odrabianie zadań domowych

Mazurek B. K – granie w gry planszowe

Gryckiewicz N.K-warsztaty samokontroli.

Dębina J.- układanie puzzli, odrabianie zadań domowych

Kuliga M. granie w gry planszowe i piłkarzyki

Pawlik A .– zajęcia usprawniające ruchomość kończyn

Drewniak J.- .- granie w Piłkarzyki i Cymbergaja, odrabianie zadań domowych

Chojecki D. KN –zajęcia komputerowe z wykorzystaniem internetu

Radomyska-J- kółko gier planszowych

Zippel U..-zajęcia z literatury dziecięcej , odrabianie zadań domowych

Wtorek

Otulak D.- zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

 

Kuliga M.- gry planszowe

Mąka B- zajęcia samoobsługowe.

Otulak D.-zajęcia czytelnicze z literatury dziecięcej

Klima M.-zajęcia konstrukcyjne z klocków

Kuliga M.-prace z gliny

Pawlik A.-zajęcia plastyczne

Opas I..- .– zajęcia usprawniające ruchomość kończyn

Kuliga M.- granie w gry planszowe

Dębina J.K-kółko czytelnicze

Szulik D.K.-kółko artystyczne

Pawlik A..-zajęcia plastyczne

Drewniak J-.-zajęcia ruchowe na magicznym dywanie

Otulak D.- zajęcia doskonalące logiczne myślenie-krzyżówki, rebusy, zadania logiczne

Mąka B.K-

zabawy muzyczne

 

Kuliga M.- gry planszowe , gra w  Piłkarzyki i Cymbergaja

Kaczmarek J.K- kółko komputerowe

Drewniak J.K-kółko rozwijające sprawność ruchową i koordynację z wykorzystaniem  magicznego dywanu

Derwisz-WardengaL. K- kółko filmowe

 Bednarz M.K-zajęcia sportowe

( piłka nożna/bowling)

Środa

Otulak D.-zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

Pisarczyk A.- gry planszowe

Kuliga M. - zajęcia samoobsługowe.

Pawlik A.-- zabawy masami sensorycznymi

Otulak D.-zajęcia ruchowe na magicznym dywanie

Kuliga M.- zajęcia z gliny

Drewniak J.-granie w gry planszowe i układanie puzzli

Orłowska E-zajęcia rozwijające logiczne myślenie

Pawlik A .-zajęcia plastyczne

Kuliga M.-gra w piłkarzyki

Kostuś A.K-kółko plastyczno-techniczne

Otulak D.-zajęcia usprawniające ruchomość kończyn

Drewniak J.- oglądanie bajek i omawianie treści

Pawlik A.-zajęcia plastyczne

Otulak D.-zajęcia relaksacyjne

Pawlik A.- zajęcia ruchowe na magicznym dywanie

Drewniak J. - gry planszowe , gra w  Piłkarzyki i Cymbergaja

 

Czwartek

Otulak D.- zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

Pisarczyk A..-.- gry planszowe

Pawlik A.- . zajęcia doskonalące szmoobsługę

 

Wilczek M.-- zajęcia ruchowe na magicznym dywanie

Drewniak J.- .– zajęcia usprawniające ruchomość kończyn

Symko K.. K.– zajęcia usprawniające pracę rąk

Pawlik A.-zajęcia plastyczne

Otulak D.-mini turniej w piłkarzyki

 

Kuliga M.-granie w gry planszowe

Drewniak J.- .- zajęcia konstrukcyjne z klocków.

Matuszczak J.K- .- gry i zabawy ruchowe

Zippel U..- zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

Przybyło-Kaleta B.-kółko lekkoatletyczne

Strzelczyk E.K- warsztaty samokontroli

Pawlik A- .-zajęcia plastyczne

Zippel U.K. zajęcia relaksacyjne

Kuliga M. -prace z gliny

Pierchała W.K.-.- kółko kulinarne

Drewniak J.- gry planszowe , gra w  Piłkarzyki i Cymbergaja

Pawlik A- zajęcia ruchowe na magicznym dywanie

 

Piątek

Borek J.- zajęcia konstrukcyjne z klocków

Otulak D.-gry planszowe

 

Kuliga M.- zajęcia doskonalące samoobsługę. .

 

Kuliga M. K–kółko piłkarskie

Wilczek M.-gry i zabawy ruchowe na magicznym dywanie

Otulak D.-mini turniej w piłkarzyki

Opas I..- kółko gier i zabaw konstrukcyjnych

Symko K.. K.– zajęcia usprawniające pracę rąk

Otulak D.-zajęcia czytelnicze z literatury dziecięcej, odrabianie zadań domowych 

 

Kuliga M.- gry planszowe , gra w  Piłkarzyki i Cymbergaja

Drewniak J.- .- zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

Otulak D.-  zajęcia plastyczne

Wilczek M.- - zajęcia ruchowe w sali zabaw

Świętek K.- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Pisula J.K-warsztaty budowania kompetencji językowych -rozumiem i mówię

Remiorz A.K – zajęcia terapeutyczno-ruchowe

Pawlik A .– zajęcia usprawniające ruchomość kończyn

 

Kuliga M- gry planszowe , gra w  Piłkarzyki i Cymbergaja

Drewniak J.-

zajęcia relaksacyjne przy muzyce klasycznej

Nitefor H.K- .- kółko plastyczne

Mąka B.K-

zabawy muzyczne

Otulak D.- granie w gry planszowe

Pawlik A.K- zabawy masami sensorycznymi

Odpłatność za obiady

Płatność za obiady

 w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Wrzesień – 95,00

2. Październik – 115,00

3. Listopad – 95,00

4. Grudzień – 75,00

5. Styczeń – 55,00

6. Luty – 100,00

7. Marzec- 110,00

8. Kwiecień -90,00

9. Maj- 100,00

10. Czerwiec- 90,00

 

 

 

Świetlica i stołówka


             
 Świetlica szkolna czynna jest codziennie od 7.00 do 16.00.

Kierownik - Jolanta Drewniak

wychowawcy:

Katarzyna Lubaszka,Agnieszka Urbisz, Jarosław Matuszczak,Magdalena Wilczek, Barbara Mazurek, Marek Kuliga, Agnieszka Pawlik


Ze świetlicy korzystają wszyscy uczniowie zgłoszeni przez rodziców. Wypełnienie karty zgłoszenia i oddanie jej pani kierownik świetlicy jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do świetlicy.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami i bezpośrednio po ich zakończeniu.

 • Świetlica stwarza uczniom warunki do odpoczynku i relaksu, umożliwia rozwój zainteresowań, uczy współpracy i współdziałania w grupie.

 • W świetlicy uczniowie mają możliwość odrobienia prac domowych pod kontrolą nauczyciela. Ponadto uczniowie mogą wziąć udział w zajęciach polonistycznych, plastycznych, muzycznych, informatycznych, literackich, ruchowych. Tematyka zajęć świetlicowych obejmuje wiadomości z zakresu najbliższego otoczenia ucznia, zmian zachodzących w przyrodzie, zachowania higieny. Zajęcia rozwijają zainteresowania przyrodnicze, czytelnicze oraz nawiązują do kalendarza corocznych świąt i uroczystości. Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą rozwijać swoją sprawność ruchową na sali zabaw, a także stymulować rozwój zmysłów w sali doświadczania świata. Organizowane są także zajęcia rekreacyjno - sportowe na boisku szkolnym. W ramach zajęć świetlicowych są prowadzone zajęcia w pracowni gotowania, gdzie uczniowie mają możliwość zapoznania się z obsługą sprzętu AGD oraz przygotowania pod kontrolą nauczyciela posiłków. Corocznie w świetlicy organizowane są zabawy taneczne wraz z poczęstunkiem, takie jak Zabawa Andrzejkowa , Bal Karnawałowy, Bal Walentynkowy.

 • Uczniowie przebywający w świetlicy mogą korzystać z ciekawych gier i pomocy edukacyjnych oraz zabawek. Świetlica wyposażona jest w telewizor, odtwarzacz DVD, komputery, odtwarzacz CD. Na wyposażeniu świetlicy znajduje się wiele płyt DVD z bajkami, filmami oraz gier edukacyjnych .Uczniowie przebywający w świetlicy mogą korzystać z książek i czasopism .

 • Dzieci dekorują świetlicę własnoręcznie wykonanymi ozdobami, wykonują kartki świąteczne oraz stroiki okolicznościowe. Przygotowują także upominki z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dnia Matki, Dnia Nauczyciela.

 • Świetlica stwarza warunki uczniom do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 • Szczególną uwagę podczas zajęć świetlicowych zwraca się na zachowanie bezpieczeństwa. Podczas pobytu w świetlicy można korzystać ze stołówki szkolnej.


W trosce o zdrowie naszych uczniów szkoła przystąpiła do programu SZKLANKA MLEKA. Uczniowie szkoły podstawowej otrzymują w każdym tygodniu mleko 0,25 l ,,Łaciate” białe i smakowe np. czekoladowe, truskawkowe, waniliowe . Spożywają je podczas śniadań na przerwach międzylekcyjnych. Akcja trwa od października do maja każdego roku.

Uczniowie klas I- III biorą też udział w akcji ,,Warzywa i owoce w szkole”. W każdym tygodniu otrzymują pięć porcji warzyw lub owoców np. jabłka, rzodkiewkę, marchewkę , paprykę , soki o różnych smakach. O wartościach odżywczych tych produktów uczą się na zajęciach lekcyjnych i świetlicowych.

Co roku odbywa się akcja zbiórki płodów rolnych w dzielnicy Płonia. Mieszkańcy obdarowują stołówkę szkolną produktami spożywczymi, które są wykorzystywane do przygotowywania obiadów. Dzięki hojności naszych przyjaciół posiłki są bogatsze i chętnie spożywane przez uczniów.

Najnowsze artykuły

Wycieczka do Muzeum

5 lutego uczniowie klas 1Pw, 2Pj, 3Pk, 2Pa i 3Pc szkoły Przysposabiającej do Pracy odwiedzili raciborskie muzeum.

Uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej "O brudzie i trudzie ...kilka słów o historii prania" oraz zobaczyli wystawę "Lalki Świata". Więcej na facebooku ZSS

Klub Animusz z Championami

31 stycznia w Raciborskim Centrum Kultury odbyła się XIII Gala Raciborskiego Sportu. Trzy statuetki trafiły do reprezentantów naszej szkoły.Podczas tego sportowego wydarzenia starosta raciborski Grzegorz Swoboda oraz prezydent Raciborza Dariusz Polowy nagrodzili najlepszych sportowców oraz trenerów z powiatu raciborskiego.

"Raciborskie Championy" otrzymali: Kacper Szyra, Mateusz Małys oraz Katarzyna Świerczewska. Więcej na naszym facebooku.

Niech żyje bal...

Policjanci i policjantki, księżniczki, piraci, pieski i kotki, kowboje i Indianie, postacie z bajek, był nawet Shrek - tegoroczny karnawałowy bal przebierańców już za nami. Warto dodać, że to ostatni bal organizowany przez siostrę Radomyską.

Siostra Jolanta organizowała bale maskowe przez ostatnie 20 lat i uznała, że pora przekazać to zadanie komuś innemu. Od przyszłego roku zajmą się tym panie: Michalina, Magda i Justyna.