^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 03/17

Dyrektora

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu

 

 

Regulamin korzystania przez uczniów

Zespołu Szkół Specjalnych w  Raciborzu 

z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej

 

 

Podstawa prawna: art. 106 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 59)       

1.   W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.

2.   Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

§ 1

 

1.    Z posiłków w stołówce szkolnej w danym roku szkolnym, na podstawie Karty zgłoszenia ucznia na obiady,   korzystają:

1)  uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,

2)  uczniowie szkoły, których dożywianie finansują Ośrodki Pomocy Społecznej na podstawie decyzji, oraz uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane ze środków pozyskanych od sponsorów.

 

§ 2

 

1.   Odpłatność za posiłek dla ucznia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. koszt ,,wsadu do kotła”).

2.   Cenę jednego posiłku dla ucznia określa ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 3

1.   Wpłaty na obiady dokonywane są w kasie szkoły za pośrednictwem kierownika Świetlicy lub przelewem na konto bankowe szkoły w terminie do 20 dnia każdego miesiąca,  w którym następuje korzystanie z posiłków.

2.   W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

 

§ 4

 1.   Naliczenia należności za obiady dokonuje kierownik Świetlicy na podstawie  prowadzonej imiennej listy obecności uczniów.

2.   Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli nie jest to możliwe to w kolejnym miesiącu.  W przypadku braku możliwości odliczenia odpisu, dokonuje się zwrotu gotówki lub  przelewu na konto rodziców ucznia.

3.   Warunkiem dokonania odpisu, o którym mowa w ust. 1, jest zgłoszenie   nieobecności z jednodniowym wyprzedzeniem u Kierownika Świetlicy, lub telefonicznie pod nr 32 415 49 91,  nieobecności odnotowywane są przez Kierownika Świetlicy.

4.   Wysokość odpisu jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.

 

§ 5

1.        Posiłki wydawane są na długich przerwach, tj. w godz.: 11:45 – 12:00 i 12:45- 13:00.

2.        Korzystając ze stołówki należy:

- przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się

- dbać o ład i porządek

- po spożytym posiłku odnieść naczynia i sztućce na wyznaczone miejsce

- wykonywać polecenia wychowawców

3.   Jadłospis na cały tydzień wywieszony jest na gazetce przed stołówką i w stołówce szkolnej.

 

Regulamin wchodzi w życie z  dniem  1 stycznia 2017r.

jadłospis

          JADŁOSPIS 

DATA

I  DANIE

II DANIE

DESER

25 marca

poniedziałek

Zupa gulaszowa z ziemniakami

Grysik z musem

truskawkowym

Warzywko do

Schrupania

Kompot

26 marca

wtorek

Zupa

pomidorowa z gwiazdeczkami

Pulpety wieprzowe z pieca w sosie

pieczarkowym

Ziemniaki z wody

Ogórek kwaszony

Kompot

Owoc

27 marca

środa

Krupnik

zabielany z

zieloną

pietruszką

Kotlet Hawaj

Ziemniaki puree

Warzywa z pieca z masłem klarowanym

Kompot

Owoc

28 marca

czwartek

 

Żurek z jajkiem

Ryba sote w

jarzynach

Ryż gotowany

Kompot

Owoc

29 marca

piątek

Zupa fasolowa

Racuchy z jabłkami

Warzywko do

Schrupania

Woda

mineralna

Odpłatność za obiady

Płatność za obiady

 w roku szkolnym 2020/2021

 

1. Wrzesień – 100,00

 

2. Październik – 110,00

 

3. Listopad – 100,00

 

4. Grudzień – 85,00

 

5. Styczeń – 95,00

 

6. Luty – 50,00

 

7. Marzec- 115,00

 

8. Kwiecień -90,00

 

9. Maj- 100,00

 

10. Czerwiec- 85,00

 

 

 

 

 

Tygodniowy plan pracy świetlicy

Tygodniowy plan pracy świetlicy

 

Dni tygodnia/lekcje

7.00-8.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

Poniedziałek

Otulak D.- zajęcia konstrukcyjne z klocków.

Kuliga M.- gry planszowe

 

Opas I.- zajęcia samoobsługowe.

Kuliga M.-prace z gliny

Drewniak J.- .- zajęcia konstrukcyjne z klocków.

Zippel U.- .-zajęcia plastyczne

Pawlik A.- gry planszowe

Zippel U..-zajęcia plastyczne

Borek J-zajęcia ruchowe na magicznym dywanie

Drewniak J.- .- oglądanie bajek i omawianie treści, odrabianie zadań domowych

Mazurek B. K – granie w gry planszowe

Gryckiewicz N.K-warsztaty samokontroli.

Dębina J.- układanie puzzli, odrabianie zadań domowych

Kuliga M. granie w gry planszowe i piłkarzyki

Pawlik A .– zajęcia usprawniające ruchomość kończyn

Drewniak J.- .- granie w Piłkarzyki i Cymbergaja, odrabianie zadań domowych

Chojecki D. KN –zajęcia komputerowe z wykorzystaniem internetu

Radomyska-J- kółko gier planszowych

Zippel U..-zajęcia z literatury dziecięcej , odrabianie zadań domowych

Wtorek

Otulak D.- zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

 

Kuliga M.- gry planszowe

Mąka B- zajęcia samoobsługowe.

Otulak D.-zajęcia czytelnicze z literatury dziecięcej

Klima M.-zajęcia konstrukcyjne z klocków

Kuliga M.-prace z gliny

Pawlik A.-zajęcia plastyczne

Opas I..- .– zajęcia usprawniające ruchomość kończyn

Kuliga M.- granie w gry planszowe

Dębina J.K-kółko czytelnicze

Szulik D.K.-kółko artystyczne

Pawlik A..-zajęcia plastyczne

Drewniak J-.-zajęcia ruchowe na magicznym dywanie

Otulak D.- zajęcia doskonalące logiczne myślenie-krzyżówki, rebusy, zadania logiczne

Mąka B.K-

zabawy muzyczne

 

Kuliga M.- gry planszowe , gra w  Piłkarzyki i Cymbergaja

Kaczmarek J.K- kółko komputerowe

Drewniak J.K-kółko rozwijające sprawność ruchową i koordynację z wykorzystaniem  magicznego dywanu

Derwisz-WardengaL. K- kółko filmowe

 Bednarz M.K-zajęcia sportowe

( piłka nożna/bowling)

Środa

Otulak D.-zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

Pisarczyk A.- gry planszowe

Kuliga M. - zajęcia samoobsługowe.

Pawlik A.-- zabawy masami sensorycznymi

Otulak D.-zajęcia ruchowe na magicznym dywanie

Kuliga M.- zajęcia z gliny

Drewniak J.-granie w gry planszowe i układanie puzzli

Orłowska E-zajęcia rozwijające logiczne myślenie

Pawlik A .-zajęcia plastyczne

Kuliga M.-gra w piłkarzyki

Kostuś A.K-kółko plastyczno-techniczne

Otulak D.-zajęcia usprawniające ruchomość kończyn

Drewniak J.- oglądanie bajek i omawianie treści

Pawlik A.-zajęcia plastyczne

Otulak D.-zajęcia relaksacyjne

Pawlik A.- zajęcia ruchowe na magicznym dywanie

Drewniak J. - gry planszowe , gra w  Piłkarzyki i Cymbergaja

 

Czwartek

Otulak D.- zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

Pisarczyk A..-.- gry planszowe

Pawlik A.- . zajęcia doskonalące szmoobsługę

 

Wilczek M.-- zajęcia ruchowe na magicznym dywanie

Drewniak J.- .– zajęcia usprawniające ruchomość kończyn

Symko K.. K.– zajęcia usprawniające pracę rąk

Pawlik A.-zajęcia plastyczne

Otulak D.-mini turniej w piłkarzyki

 

Kuliga M.-granie w gry planszowe

Drewniak J.- .- zajęcia konstrukcyjne z klocków.

Matuszczak J.K- .- gry i zabawy ruchowe

Zippel U..- zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

Przybyło-Kaleta B.-kółko lekkoatletyczne

Strzelczyk E.K- warsztaty samokontroli

Pawlik A- .-zajęcia plastyczne

Zippel U.K. zajęcia relaksacyjne

Kuliga M. -prace z gliny

Pierchała W.K.-.- kółko kulinarne

Drewniak J.- gry planszowe , gra w  Piłkarzyki i Cymbergaja

Pawlik A- zajęcia ruchowe na magicznym dywanie

 

Piątek

Borek J.- zajęcia konstrukcyjne z klocków

Otulak D.-gry planszowe

 

Kuliga M.- zajęcia doskonalące samoobsługę. .

 

Kuliga M. K–kółko piłkarskie

Wilczek M.-gry i zabawy ruchowe na magicznym dywanie

Otulak D.-mini turniej w piłkarzyki

Opas I..- kółko gier i zabaw konstrukcyjnych

Symko K.. K.– zajęcia usprawniające pracę rąk

Otulak D.-zajęcia czytelnicze z literatury dziecięcej, odrabianie zadań domowych 

 

Kuliga M.- gry planszowe , gra w  Piłkarzyki i Cymbergaja

Drewniak J.- .- zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

Otulak D.-  zajęcia plastyczne

Wilczek M.- - zajęcia ruchowe w sali zabaw

Świętek K.- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Pisula J.K-warsztaty budowania kompetencji językowych -rozumiem i mówię

Remiorz A.K – zajęcia terapeutyczno-ruchowe

Pawlik A .– zajęcia usprawniające ruchomość kończyn

 

Kuliga M- gry planszowe , gra w  Piłkarzyki i Cymbergaja

Drewniak J.-

zajęcia relaksacyjne przy muzyce klasycznej

Nitefor H.K- .- kółko plastyczne

Mąka B.K-

zabawy muzyczne

Otulak D.- granie w gry planszowe

Pawlik A.K- zabawy masami sensorycznymi

Świetlica i stołówka


            
 Świetlica szkolna czynna jest codziennie od 7.00 do 16.00.

Kierownik - Jolanta Drewniak

wychowawcy:

Izabela Gembalczyk, Ewelina Baron, Anna Mierzejewska, Beata Musioł, Aleksandra Nowacka, Paweł Strzelczyk

 


Ze świetlicy korzystają wszyscy uczniowie zgłoszeni przez rodziców. Wypełnienie karty zgłoszenia i oddanie jej pani kierownik świetlicy jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do świetlicy.Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami i bezpośrednio po ich zakończeniu.

 • Świetlica stwarza uczniom warunki do odpoczynku i relaksu, umożliwia rozwój zainteresowań, uczy współpracy i współdziałania w grupie.

 • W świetlicy uczniowie mają możliwość odrobienia prac domowych pod kontrolą nauczyciela. Ponadto uczniowie mogą wziąć udział w zajęciach polonistycznych, plastycznych, muzycznych, informatycznych, literackich, ruchowych. Tematyka zajęć świetlicowych obejmuje wiadomości z zakresu najbliższego otoczenia ucznia, zmian zachodzących w przyrodzie, zachowania higieny. Zajęcia rozwijają zainteresowania przyrodnicze, czytelnicze oraz nawiązują do kalendarza corocznych świąt i uroczystości. Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą rozwijać swoją sprawność ruchową na sali zabaw, a także stymulować rozwój zmysłów w sali doświadczania świata. Organizowane są także zajęcia rekreacyjno - sportowe na boisku szkolnym. W ramach zajęć świetlicowych są prowadzone zajęcia w pracowni gotowania, gdzie uczniowie mają możliwość zapoznania się z obsługą sprzętu AGD oraz przygotowania pod kontrolą nauczyciela posiłków. Corocznie w świetlicy organizowane są zabawy taneczne wraz z poczęstunkiem, takie jak Zabawa Andrzejkowa , Bal Karnawałowy, Bal Walentynkowy.

 • Uczniowie przebywający w świetlicy mogą korzystać z ciekawych gier i pomocy edukacyjnych oraz zabawek. Świetlica wyposażona jest w telewizor, odtwarzacz DVD, komputery, odtwarzacz CD. Na wyposażeniu świetlicy znajduje się wiele płyt DVD z bajkami, filmami oraz gier edukacyjnych .Uczniowie przebywający w świetlicy mogą korzystać z książek i czasopism .

 • Dzieci dekorują świetlicę własnoręcznie wykonanymi ozdobami, wykonują kartki świąteczne oraz stroiki okolicznościowe. Przygotowują także upominki z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dnia Matki, Dnia Nauczyciela.

 • Świetlica stwarza warunki uczniom do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 • Szczególną uwagę podczas zajęć świetlicowych zwraca się na zachowanie bezpieczeństwa. Podczas pobytu w świetlicy można korzystać ze stołówki szkolnej.


W trosce o zdrowie naszych uczniów szkoła przystąpiła do programu SZKLANKA MLEKA. Uczniowie szkoły podstawowej otrzymują w każdym tygodniu mleko 0,25 l ,,Łaciate” białe i smakowe np. czekoladowe, truskawkowe, waniliowe . Spożywają je podczas śniadań na przerwach międzylekcyjnych. Akcja trwa od października do maja każdego roku.

Uczniowie klas I- III biorą też udział w akcji ,,Warzywa i owoce w szkole”. W każdym tygodniu otrzymują pięć porcji warzyw lub owoców np. jabłka, rzodkiewkę, marchewkę , paprykę , soki o różnych smakach. O wartościach odżywczych tych produktów uczą się na zajęciach lekcyjnych i świetlicowych.

Co roku odbywa się akcja zbiórki płodów rolnych w dzielnicy Płonia. Mieszkańcy obdarowują stołówkę szkolną produktami spożywczymi, które są wykorzystywane do przygotowywania obiadów. Dzięki hojności naszych przyjaciół posiłki są bogatsze i chętnie spożywane przez uczniów.

Najnowsze artykuły

Nasi uczniowie zawsze dbają o ekologię

27 Akcja Sprzątanie Świata-Polska pod hasłem PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ. Uczniowie naszej szkoły dbają o Ziemię!